For å bli en lærebedrift må det søkes om godkjenning i de aktuelle fagene.

Alle bedrifter som kan gi opplæring i fagets læreplan og har tilstrekkelig faglig kompetanse, kan søke om godkjenning.

OTEK er behjelpelig med det administrativet for å søke om dette 

Kan bedriften velge hvilken lærling den vil ha?

Det opp til hver enkelt bedrift hvordan de vil rekruttere lærlinger. Noen foretrekker å søke etter lærlinger selv og gjennomfører en nærmest vanlig ansettelsesprosedyre. Andre velger kandidatene som opplæringskontoret formidler. Det er også vanlig at lærlingene selv oppsøker bedriften og ber om læreplass.

Viktig å være tidlig ute
Siden nye lærlinger vanligvis begynner læretiden i august når skolen starter, bør du starte rekrutteringsarbeidet tidlig på året. De mest drevne bedriftene er svært tidlig ute for å sikre seg de beste kandidatene. Jo mer aktiv og jo tidligere din bedrift er, desto større sjanse er det for at du får akkurat den lærlingen du ønsker.

Opplæringskontoret får søkerlistene et par uker etter søknadsfristen 1. mars. Lærebedrifter får deretter tilsendt en oversikt over elever som har søkt om læreplass i det faget bedriften er godkjent i. Karakterutskrift følger med. Lærebedriften kan deretter kalle inn aktuelle elever til intervju for å vurdere om kandidatene vil passe i bedriften.