Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke lærepass.

Link finner du øverst på hjemmesiden vår - Søk læreplass.

Les veiledningen før du trykker på søk læreplass

 

OTEK Nord i Trøndelag har ca 105 medlemsbedrifter - se oversikt under medlemsbedrifter.

Alle bedrifter er presentert og du finner kontaktinformasjon og link til bedriftenes hjemmesider.

Det er viktig at du fyller ut søknaden så korrekt som mulig. Kun fullstendig søknad med vedlegg blir sendt til våre medlemsbedrifter.

 

VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER FÅR TILSENDT TILGJENGELIGE SØKERE UKE 9. 

SØKNADER MOTTATT ETTER DEN TID VIL BLI SENDT TIL MEDLEMSBEDRIFTENE I LØPET AV APRIL.

Husk å registrer deg i VIGO.

 

Mistet lenken til søknaden din?

Skriv inn e-post adressen din for å få tilsendt en ny e-post med lenken til søknaden din.