Tilskudd 2017
Lærling med ungdomsrett:
Basis 1                                  kr 6.168,- pr. mnd.               = 148.030,-  på 2 år
 
En læretid består av en opplæringsdel og en verdiskapningsdel.
Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, heller ikke for en eventuell godkjent avkortning av læretiden.
 
Lærling over 21 år eller uten ungdomsrett:
Basis 2                                  kr 4.770,- pr. mnd.               = 114.480,-  på 2 år
 
Basistilskuddene beregnes etterskuddsvis etter telling pr 30/6 og 31/12 og utbetales til opplæringskontoret.
Utbetales til lærebedriftene i mars-april påfølgende år.
Etter vedtak fra generalforsamling hvert år, angis %-andel av tilskuddet som skal gå til Opplæringskontoret.
Pr. 2017 er andelen 27 % til OTEK.