Anleggsmaskinmekanikerfaget

Som anleggsmaskinmekaniker kan du få jobb hos anleggsmaskinforhandlere, maskinentreprenører og i maskinverksteder. Anleggsmaskinbransjen er en ung, men stor bransje som består av enmannsfirma og store, landsdekkende selskap. Enkelte firma har spesialisert seg, mens andre utfører alle type arbeid innen anleggsbransjen.

Automatiseringsfaget

Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.

CNC-maskineringsfaget

En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Arbeidsplasser finnes i store og små bedrifter som er høyt spesialiserte for framstilling av nye produkter for mekanisk industri, og i verksteder for vedlikehold av utstyr i annen industri.

Fjernstyrte Undervannsoperasjoner

En FU-operatør arbeider i tilknyting til offshore petroleumsvirksomhet, både på norsk og utenlandsk sokkel, og er med både i lete-, utbyggings-, drifts- og stengningsfaen til et oljefelt.

Industrirørleggerfaget

Arbeidsplasser for en industrirørlegger finnes innenfor en rekke virksomheter som kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Industrimekanikerfaget

Som industrimakaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Industrimontør

Som industrimontør lærer du å montere, bygge, reparere og vedlikeholde mekaniske produkter og maskiner.

Industrioppmålingsfaget

Industrioppmåling er som det ligger i ordet - oppmåling relatert til industri. Det kan være innen olje- og gassindustri, mekanisk industri, prosess industri, kraftverk osv. Det kan være store eller små prosjekter med varierende varighet.

Kjemiprosessfaget

Som fagoperatør kan du få jobb i kjemisk prosessindustri. Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore. Du kan ogå få jobb i metallurgisk industri, for eksempel i et smelteverk, ovnshus eller støperi.

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Kran-og løfteoperasjonsfaget

Som operatør i kran- og løfteoperasjoner vil du kunne får arbeid innen indutrivirksomhet som bygg og anlegg, offshore, transport og sjøfart.

Laboratoriefaget

Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høyskoler, eller i offentlige eller halvoffentlige bedrifter.

Logistikkfaget

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Låsesmed

Låsesmeder arbeider som regel ved verksteder eller i egen virksomhet.

Motormekanikerfaget

En motormekaniker arbeider i virksomheter som reparere og vedlikeholder mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk - for eksempler på båter, verft og verksteder for motorreddskaper. 

NDT-kontrollørfaget

NDT-kontrollører arbeider der hvor materialer og komponenter blir framstilt, enten i produksjon eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

Platearbeiderfaget

Arbeidsplasser for en platearbeider finnes blant annet innen kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling.

Produksjonsteknikkfaget

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Kan få jobb i små og mellomstore industribedrifter.

Produksjonselektronikerfaget

Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

Stillasbyggerfaget

Som stillasbygger kan du få jobb i bedrifter som har spesialisert seg på stillasbygging og innen ulike virksomheter som bygg og anlegg, verksteder, mekanisk industri, oljevirksomhet og oljerelatert industri.

Sveisefaget

Sveisere arbeider innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Verktøymakerfaget

Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikeholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.