CNC-maskineringsfaget

En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Arbeidsplasser finnes i store og små bedrifter som er høyt spesialiserte for framstilling av nye produkter for mekanisk industri, og i verksteder for vedlikehold av utstyr i annen industri.

Industrirørleggerfaget

Arbeidsplasser for en industrirørlegger finnes innenfor en rekke virksomheter som kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Kjemiprosessfaget

Som fagoperatør kan du få jobb i kjemisk prosessindustri. Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore. Du kan ogå få jobb i metallurgisk industri, for eksempel i et smelteverk, ovnshus eller støperi.

Kran-og løfteoperasjonsfaget

Som operatør i kran- og løfteoperasjoner vil du kunne får arbeid innen indutrivirksomhet som bygg og anlegg, offshore, transport og sjøfart.

Laboratoriefaget

Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høyskoler, eller i offentlige eller halvoffentlige bedrifter.

Logistikkfaget

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

NDT-kontrollørfaget

NDT-kontrollører arbeider der hvor materialer og komponenter blir framstilt, enten i produksjon eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

Platearbeiderfaget

Arbeidsplasser for en platearbeider finnes blant annet innen kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling.

Stillasbyggerfaget

Som stillasbygger kan du få jobb i bedrifter som har spesialisert seg på stillasbygging og innen ulike virksomheter som bygg og anlegg, verksteder, mekanisk industri, oljevirksomhet og oljerelatert industri.

Sveisefaget

Sveisere arbeider innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Verktøymakerfaget

Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikaholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.

Produksjonsteknikkfaget

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Kan få jobb i små og mellomstore industribedrifter.

Automatiseringsfaget

Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.

Anleggsmaskinmekanikerfaget

Som anleggsmaskinmekaniker kan du få jobb hos anleggsmaskinforhandlere, maskinentreprenører og i maskinverksteder. Anleggsmaskinbransjen er en ung, men stor bransje som består av enmannsfirma og store, landsdekkende selskap. Enkelte firma har spesialisert seg, mens andre utfører alle type arbeid innen anleggsbransjen.

Chassispåbyggerfaget

Som chassispåbygger kan du få jobb i små og større bedrifter som driver med produksjon av kjøretøy. En chassispåbygger må kunne arbeide selvstendig, nøyaktig og planmessig og kunne følge arbeidstegninger. Du må ha nødvendige tekniske kunnskaper om chassis/understell, forstå betydningen av sikkerhetskrav og andre krav som stilles til produktet, og du bør ha godt håndlag.

Industrimekanikerfaget

Som industrimakaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Produksjonselektronikerfaget

Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

Fjernstyrte Undervannsoperasjoner

En FU-operatør arbeider i tilknyting til offshore petroleumsvirksomhet, både på norsk og utenlandsk sokkel, og er med både i lete-, utbyggings-, drifts- og stengningsfaen til et oljefelt.

Trykkerfaget

Som grafisk trykker kan du arbeide i et lite eller stort trykkeri