Her finner du filmer og relevant materiell for fag og yrkesopplæring
Fag og svenneprøver
Følg opp lærling
Etterutdanning

 

ELEV- OG LÆRLINGOMBUDET

i Nord-Trøndelag

LO

Landsorganisasjonen i Norge

LÅNEKASSEN 

Lån og stipend til utdanning

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA

Digitale læremidler for videregående opplæring

NAV
NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

www.trondelagfylke.no

NORSK INDUSTRI

Landsforening

OPPLÆRINGSKONTORENE I NORD-TRØNDELAG

oknt.no

OPPLÆRINGSLOVA

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

TEKNISK UKEBLAD

Hold deg oppdatert om stort og smått innen teknologiverdenen. Teknisk Ukeblads redaksjon publiserer daglige nyheter på tu.no.

TIDLIGERE GITTE EKSAMENER

Her finner du eksempler på tidligere gitte eksamenener i alle yrkesfag.

UTDANNING.NO

Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet

UTDANNINGSDIREKTORATET

Udir.no

VILBLI

Vilbli.no er en informasjonstjeneste på nett for søkere til videregående opplæring.

WORDSKILLS NORWAY

WorldSkills Norway er en del av et internasjonalt nettverk og deltar i planlegging av ulike konkurranser innen yrkesfag.