Her finner du filmer og relevant materiell for fag og yrkesopplæring
Fag og svenneprøver
Følg opp lærling
Etterutdanning

 

ELEV- OG LÆRLINGOMBUDET

i Nord-Trøndelag

LO

Landsorganisasjonen i Norge

LÅNEKASSEN 

Lån og stipend til utdanning

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA
Digitale læremidler for videregående opplæring
NAV
NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
www.trondelagfylke.no
NORSK INDUSTRI
Landsforening
OPPLÆRINGSLOVA
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
TEKNISK UKEBLAD
Hold deg oppdatert om stort og smått innen teknologiverdenen. Teknisk Ukeblads redaksjon publiserer daglige nyheter på tu.no.

TIDLIGERE GITTE EKSAMENER

Her finner du eksempler på tidligere gitte eksamener i alle yrkesfag.

UTDANNING.NO
Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet
UTDANNINGSDIREKTORATET
Udir.no
VILBLI
Vilbli.no er en informasjonstjeneste på nett for søkere til videregående opplæring.
WORDSKILLS NORWAY
WorldSkills Norway er en del av et internasjonalt nettverk og deltar i planlegging av ulike konkurranser innen yrkesfag.