Hva er TAF?
Teknisk Allmennfaglig utdanning (TAF) er et 4-årig utdanningstilbud som omfatter Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Industriteknologi og lærekontrakt i lærebedrift. Dette fører fram til fagbrev samtidig som du får spesiell studiekompetanse som kreves for å søke videre til ingeniørutdanning. Avhengig av hvilken bedrift som gir tilbudet om lærekontrakt er flere lærefag aktuelle, eksempelvis industrimekaniker, sveiser, industrirørlegger, platearbeider, Fagoperatør i produksjonsteknikk med flere.

Hvorfor velge TAF?
Industrien trenger fagarbeidere og ingeniører med teoretisk og yrkesfaglig kunnskap på høyt nivå. TAF-utdanningen gir et spesielt godt teorigrunnlag for videre studier. Fremtidige ingeniører med bakgrunn i TAF-utdanningen vil ha yrkeserfaring fra faget kombinert med allsidig kunnskap om bedrift og fag. Med TAF-utdanningen vil du imøtekomme krav om god praktisk og teoretisk kompetanse i arbeidslivet. Gjennom denne ordningen vil du få en utdannelse som fører fram mot fagbrev, samtidig som du kan oppnå spesiell studiekompetanse som muliggjør videre utdanning gjennom høyskoler og universitet. Med spesiell studiekompetanse menes her de krav som stilles for opptak til aktuelle høyere teknisk utdanning.

Organisering av opplæringa
Utdanninga organiseres ved et samarbeid mellom Levanger videregående skole, Opplæringskontoret for Teknologifag Nord i Trøndelag (OTEK) og lokale medlemsbedrifter i OTEK. Den praktiske opplæringa foregår i skole og bedrift, mens den teoretiske delen i skolen. Opplæringa er organisert slik at elevene/lærlingene veksler kontinuerlig mellom skole og bedrift i 4 år. De 2 første årene er du formelt skoleelev og de siste 2 årene er du formelt tilsatt i en bedrift som lærling. Elevene/lærlingene får lærlinglønn for de dagene de er i bedrift alle 4 årene.   

Elevene/lærlingene har læretid dvs. arbeid 4 uker hver sommerferie. I tillegg arbeider de i høstferien og vinterferien og disse dagene inngår også i læretiden. Mange avtaler å arbeide ekstra i bedrift når skolen har undervisningsfrie dager i løpet av skoleåret, disse dagene inngår ikke i læretiden og elevene/lærlingene får ordinær lønn og ikke lærlinglønn for denne tiden. Når utdanningen er avsluttet med eksamen og fagprøve vil du kunne velge om du ønsker å søke høyere utdanning eller å satse på fagarbeiderjobb.

Søknad/inntak
Elever fra 10.klasse kan søke TAF. Søknaden skal sendes til Trøndelag Fylkeskommune på www.wigo.no på vanlig måte.

Inntak til TAF medfører tidlig formidling til lærlingplass, dvs at de som tas inn er garantert lærlingplass 2 år før lærekontrakt inngås. Dette innebærer at det er de aktuelle lærebedriftene som avgjør hvem som får plass på bakgrunn av poeng og intervju der det bl.a. stilles minimumskrav til karakterene i matematikk og naturfag. For øvrig legges det vekt på interesser og gode karakterer i alle fag.

 

Søkere som får plass får formell melding om inntak fra Avdeling for videregående opplæring v/Inntakskontoret. Søkere som ikke får TAF-plass blir overført til det ordinære fellesinntaket.

 

  

Mer orientering kan du også få ved å henvende deg til;

Trøndelag Fylkeskommune

v/Seksjon fag- og yrkesopplæring,                  tlf; 74 17 40 00

Levanger videregående skole,                          tlf; 74 11 40 00

Opplæringskontoret for Teknologifag             tlf; 950 22 200