TAF INNTAKRUTINER 2018

revidert 07.03.2018 

 

Torsdag 1. mars

Registrering av søkere (inntak)

 

Onsdag 7. mars

Gjennomgang og utplukk av aktuelle søkere på bakgrunn av bedriftenes krav til poengsum basert på termin 1, som grunnlag for tidlig formidling (Forhåndsinnstilt læreplass). Levanger vg skole (LVGS) Opplæringskontoret for Teknologifag (OTEK) og Inntakskontoret Fylkeskommunen.

 

Uke 11

Utsending av brev til aktuelle og ikke aktuelle søkere. (Inntak)

 

Fredag 20. april

Invitasjon til informasjonsmøte på skolen med svarslipp og svarfrist.

Kopi til OTEK og Inntak  (LVGS)

 

Fredag 20. april

Brev med innkalling til forberedende møte og informasjonsmøte til alle bedrifter som tar imot TAF1-elever til høsten. (OTEK)

 

Fredag 27. april

Svarfrist for deltakelse på informasjonsmøte. (LVGS registrerer svar)

 

Tirsdag 8. mai

Informasjonsmøte TAF

kl. 17.00 - 17.45  Forberedende møte med bedrifter

Kl. 18.00

  • Informasjonsmøte med søkere, foresatte og bedrifter
  • Presentasjon av TAF-tilbudet og aktuelle bedrifter v/ OTEK og LVGS
  • Inntakrutiner TAF v/inntakskontoret og prioriterings-skjema for søkere v/OTEK 
  • Bedriftene og søkerne møtes gruppevis for informasjon og presentasjon. Dette danner grunnlag for videre avtaler om bedriftsbesøk og eventuelle intervju.
  • Kaffemøte med foresatte, OTEK, Inntakskontoret og LVGS

 

Mandag 14. mai

Kl. 12.00 - Frist for søkerne til å eventuelt endre sitt 1-ønske. (Inntak)

 

Mandag 14. mai

Kl. 12.00 – Frist for søkerne til å levere bedriftønske til OTEK

Liste over søkernes ønske sendes bedriftene. (OTEK)

 

Mandag 14. mai – fredag 15. juni

Periode for intervju og utvelgelse. (bedrifter i samarbeid med OTEK)

 

Fredag 15. juni kl. 12.00

Frist for bedriftene, tilbakemelding til OTEK om utvelgelse. (bedriftene)

 

15. juni

OTEK informerer aktuelle søkere om forhåndstilbud fra bedriftene

 

Mandag18. juni kl 12.00

Svarfrist for søkerne om de aksepterer tilbudet.

 

Forutsetning for at søkerne får beholde florhåndstildelt plass fra bedriftene er at poengsum ikke blir vesentlig endret etter at sluttvurdering foreligger.

 

Mandag 18. juni

Melding til søkerne som ikke får forhåndsmelding om plass med henvisning til at  Inntakskontoret følger opp videre i forhold til videre inntak (OTEK)

 

Onsdag 20.juni

Gjennomgang av forhåndsuttatte søkere med bakgrunn i sluttvurdering (Inntak)                                   Negativ karakterutvikling meldes OTEK som grunnlag for event. ny vurdering

 

Uke 28

Formell melding til søkere i form av SMS. (Inntak)

-          Informasjonsmøte med søkere, foresatte og bedrifter

-          Presentasjon av TAF-tilbudet og aktuelle bedrifter v/ OTEK og LVGS

-          Inntaksrutiner TAF v/Inntakskontoret og prioriteringsskjema for søkere v/ OTEK

-          Bedriftene og søkerne møtes gruppevis for informasjon og presentasjon. Dette danner grunnlag for videre avtaler om bedriftsbesøk og ev. intervju

-          Kaffemøte med foresatte, OTEK, Inntakskontoret og LVGS