TAF INNTAKRUTINER 2019

revidert 08.03.2019

 

Torsdag 1. mars

Registrering av søkere (inntak)

 

Fredag 8. mars

Gjennomgang og utplukk av aktuelle søkere på bakgrunn av bedriftenes krav til poengsum basert på termin 1, som grunnlag for tidlig formidling (Forhåndsinnstilt læreplass). Levanger vg skole (LVGS) Opplæringskontoret for Teknologifag (OTEK) Nord i Trøndelag og Inntakskontoret Fylkeskommunen.

 

Uke 12

Utsending av brev til aktuelle og ikke aktuelle søkere. (Inntak)

 

Torsdag 28.mars

Invitasjon til informasjonsmøte på skolen med svarslipp og svarfrist.

Kopi til OTEK og Inntak  (LVGS)

 

Torsdag 28.mars

Brev med innkalling til forberedende møte og informasjonsmøte til alle bedrifter som tar imot TAF1-elever til høsten. (OTEK)

 

Torsdag 4.april

Svarfrist for deltakelse på informasjonsmøte. (LVGS registrerer svar)

 

Torsdag 11.april

Informasjonsmøte TAF i kantina Levanger vgs

kl. 17.00 - 17.45  Kaffestart med bedrifter og forberedende møtestasjoner bedrifter

Kl. 18.00

  • Informasjonsmøte med søkere, foresatte og bedrifter
  • Presentasjon av TAF-tilbudet og aktuelle bedrifter v/ OTEK og LVGS
  • Inntakrutiner TAF v/inntakskontoret og prioriterings-skjema for søkere v/OTEK 
  • Bedriftene og søkerne møtes gruppevis for informasjon og presentasjon. Dette danner grunnlag for videre avtaler om bedriftsbesøk og eventuelle intervju.
  • Kaffemøte med foresatte, OTEK, Inntakskontoret og LVGS

 

Torsdag 25.april

Kl. 12.00 - Frist for søkerne til å eventuelt endre sitt 1-ønske. (Inntak)

 

Torsdag 25.april

Kl. 12.00 – Frist for søkerne til å levere bedriftønske til OTEK

Liste over søkernes ønske sendes bedriftene. (OTEK)

 

Torsdag 25.april – fredag 24.mai

Periode for intervju og utvelgelse. (bedrifter i samarbeid med OTEK)

 

Fredag 24.mai kl. 12.00

Frist for bedriftene, tilbakemelding til OTEK om utvelgelse. (bedriftene)

 

Fredag 24.mai

OTEK informerer aktuelle søkere om forhåndstilbud fra bedriftene

 

Mandag 27.mai kl 12.00

Svarfrist for søkerne om de aksepterer tilbudet.

 

Forutsetning for at søkerne får beholde florhåndstildelt plass fra bedriftene er at poengsum ikke blir vesentlig endret etter at sluttvurdering foreligger.

 

Mandag 27.mai

Melding til søkerne som ikke får forhåndsmelding om plass med henvisning til at  Inntakskontoret følger opp videre i forhold til videre inntak (OTEK)

 

Torsdag 20.juni

Gjennomgang av forhåndsuttatte søkere med bakgrunn i sluttvurdering (Inntak)                                   Negativ karakterutvikling meldes OTEK som grunnlag for event. ny vurdering

 

Uke 28

Formell melding til søkere i form av SMS. (Inntak)